Ceník

Nahlížení do systému Centrální evidence exekucí ČR (dále jen CEE) je dle vyhlášky č. 329/2008 Sb., O centrální evidenci exekucí, zpoplatněno za každé poskytnutí elektronického údaje z CEE částkou 60,- Kč včetně DPH (1. – 1000. poskytnutý údaj). Výše částky za poskytnutí elektronického údaje se dále snižuje v závislosti na tom, kolik bylo žadateli v daném kalendářním roce poskytnuto elektronických údajů. Údaje poskytnuté v množstevním rozsahu 1 001 – 10 000 jsou zpoplatněný částkou 30,- Kč včetně DPH, v rozsahu 10 001 – 1 000 000 jsou zpoplatněný částkou 15,- Kč včetně DPH a od 1 000 001. poskytnutého údaje je cena za každý dotaz do databáze CEE stanovena na 6,- Kč včetně DPH.


Nejprve je nutné provést REGISTRACI, díky níž Vám bude vygenerováno přístupové heslo.


V případě žádosti o zaslání přihlašovacího hesla poštou bude tato operace zpoplatněna částkou 120,- Kč včetně DPH.


Po zadání údajů v sekci VYHLEDÁVÁNÍ o osobě nebo firmě, jež Vás zajímá, a kliknutím na "vyhledat" dochází k prvnímu zpoplatnění částkou 60,- Kč včetně DPH. Tudíž i informace, že na daný subjekt není v systému CEE veden žádný záznam je zpoplatněna.


Pokud je na daný subjekt vedena jedna nebo více exekucí, zobrazí se výsledek takto


Máte-li zájem dozvědět se podrobnosti o daném dokumentu můžete kliknout na odkaz "Zobrazit detail dokumentu". Tato operace je opět zpoplatněna částkou 60,- Kč včetně DPH (případně nižší od 1001 zobrazení elektronického údaje v daném kalendářním roce) a rozkryje Vám podrobnosti dané exekuce v této podobě


Údaje z CEE jsou zobrazovány v reálném čase. V případě opakovaného zobrazení dané informace dochází k opakovanému zpoplatnění. Pokud uživatel uzavře okno s odpovědí na zpoplatněný dotaz do databáze CEE, systém neumožňuje jeho opětovné nezpoplatněné zobrazení. Z tohoto důvodu případně doporučujeme si danou informaci před zavřením okna zazálohovat.


Uvedené částky za poskytnutí elektronického údaje z databáze jsou on-line odečítány z aktuální celkové výše Vašeho kreditu.


Aktuální výše Vašeho kreditu je zobrazena v pravé horní části.


Přehled Vámi uskutečněných placených operací si můžete snadno zobrazit a kontrolovat proklikem na položku PLATBY (jste-li přihlášen/a), kde můžete také snadno zažádat o zvýšení kreditu nebo vrácení jeho aktuálního zůstatku.


V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů ohledně uživatelských účtů, kreditu, zobrazení stránek můžete zaslat e-mailový dotaz na helpdesk@ceecr.cz nebo volat v pracovních dnech v čase 8:00 - 16:00 (po-pá) na: 241 416 418.
Pro dotazy ohledně exekučních řízení kontaktujte jednotlivé soudní exekutory.
Helpdesk nemá přístup na jednotlivá exekuční řízení.