Přechod na novou verzi

Jestliže jste byl(a) uživatelem v původní verzi centrální evidence exekucí, můžete si převést Váš účet včetně historie vyhledávání, daňových dokladů a kreditu i do nového systému. Žádost zašlete prostřednictvím emailu na helpdesk@ceecr.cz.