Ověření platnosti výpisu

Prostřednictvím této služby si můžete ověřit výpis z centrální evidence exekucí získaný na přepážkách Czech POINT. Číslo výpisu je 12 místný číslený kód.


Kde najdu číslo výpisu?

Číslo výpisu naleznete u čísla žádosti v levém horním rohu v záhlaví dokumentu vydaného na přepážce Czech POINT.

Číslo výpisu na dokumentu